V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test - COVID-19 Rapid test VTRUST

1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC_EU) COVID-19

CERTIFICATE OF REGISTRATION2. Giấy Chứng nhận Kiểm Nghiệm Trang Thiết Bị Y Tế Chẩn Đoán IN VITRO Số: 03021/TTBYT-ĐK3. Giấy Chứng nhận Lưu hành tự do FSC Đài Loan4. Chứng nhận đạt chuẩn ISO-13485.5.Phương pháp kiểm tra chất lượng Sinh phẩm chẩn đoán in vitro6. Thông tin Sản phẩm Xét nghiệm nhanh kháng nguyên VTRUST COVID-197. V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test8. V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test - COVID-19 Rapid test VTRUST -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://dr.com.vn/giay-chung-nhan-luu-hanh-tu-do--fsc-eu--covid-19-t291.html

V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test - COVID-19 Rapid Test VTRUST  

1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC_EU) COVID-19
dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/1.Giay-chung-nhan-luu-hanh-tu-do-FSC_EU-COVID-19.pdf

2. Giấy Chứng nhận Kiểm Nghiệm Trang Thiết Bị Y Tế Chẩn Đoán IN VITRO Số: 03021/TTBYT-ĐK
dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/2.GIAYCHUNGNHAN_KIEM NGHIEM_TEST NHANH COVID-19.pdf

3. Giấy Chứng nhận Lưu hành tự do FSC Đài Loan
http://dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/2a_Giay-chung-nhan-luu-hanh-tu-do-FSC_Taiwan.pdf

4. Chứng nhận đạt chuẩn ISO-13485
http://dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/3.Chung-nhan-dat-chuan-ISO-13485.pdf

5.Phương pháp kiểm tra chất lượng Sinh phẩm chẩn đoán in vitro
http://dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/4.Phuong_Phap_Kiem_Tra_Chat_Luong_SinhPham_Chan_Doan-in-vitro_V.pdf

6. Thông tin Sản phẩm Xét nghiệm nhanh kháng nguyên VTRUST COVID-19
http://dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/5.Huong dan su dung VTRUST COVID-19 _TD-4531.pdf

7. V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test
http://dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/TD-4531-DM_for-professional-use.pdf

8. V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test - COVID-19 Rapid test VTRUST
http://dr.com.vn/V_Trust_Covid-19/TD-4531-DM_for-self-testing.pdf

Sỉ & Lẻ.

Liên hệ: 096.888.9585 - 090.888.9585 - Hotline: 19007077

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.